Bez tytułu 1
Sześciolatek w szkole - informacje dla Rodziców
dostosowanie warunków sprawdzianu
 

Nr Sprawy: SP2.ZP.272-1.02.2017

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na roboty budowlane realizowane w sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 obejmujące kompleksową wymianę siedmiu zestawów okien.

Postępowania publiczne od 14000 do 30000 euro