Bez tytułu 1
Sześciolatek w szkole - informacje dla Rodziców

W roku szkolnym 2016/2017 w szkole zatrudnionych jest 99 nauczycieli, w tym:
           32 dyplomowanych,
           19 mianowanych,
           20 kontraktowych,
           8 stażystów.

W administracji pracuje 6 osób:
           sekretarz szkoły,
           główna księgowa,
           kierownik gospodarczy,
           specjalista d/s płac,
           kasjerka,
           pomoc księgowej.

W obsłudze zatrudnionych jest: 9 sprzątaczek, 2 szatniarki, 3 dozorców nocnych, 2 woźnych,
3 kucharki.

Dyrektor szkoły - mgr Irena Małyszczuk
Wicedyrektor - mgr Iwona Pawlak
Wicedyrektor - mgr Małgorzata Woźnica
Irena Małyszczuk- pełni funkcję dyrektora szkoły
                                   od 01.07.2004r. do dziś
Janina Stępak- pełni funkcję dyrektora szkoły w okresie:
                      01.01.1982r. - 2003/2004. Wcześniej była zastępcą Miejskiego
                   Dyrektora Szkół w okresie: 01.06.1979 - 31.12.1981 oraz
                   Miejskim Dyrektorem Szkół w okresie: 01.01.1982 - 1983/84.   
Teresa Kaszuba- pełni funkcję dyrektora w okresie: 1977/78 - 31.12.1981r. Wcześniej była dyrektorką ZSZD w latach: 1972/73 - 1976/77 oraz Miejskim Dyrektorem Szkół w okresie: !975/76 - 31.12.1981r. 
Władysława Tkacz- pełni funkcję dyrektora w latach: 1968/69 - 1969/70
Alicja Skraińska- pełni funkcję dyrektora w latach: 1962/63 - 1967/68
i 1970/71 - 1976/77. Dwa lata jest też dyrektorką ZSZD.  
Wicedyrektorzy SP2:     

 
  Iwona Pawlak - 2010/11 i nadal
    Małgorzata Woźnica - 2006/07 i nadal
    Elżbieta Sosnowska - 1994/95 -2009/2010
    Krystyna Murawska - 1993/94 - 2005/06
    Wiesława Klepacz - 1986/87 - 1993/94
    Halina Wielądek -1983/84 - 1998/99
    Halina Żoch - 1983/84
    Halina Szulkowska - 1982/83
    Janina Stępak - 1977/78 - 1978/79
    Jadwiga Więcław - 1974/75 - 1976/77, 1979/80 - 1981/82, 1984/85 - 1985/86
    Teresa Kaszuba - 1968/69 - 1969/70
    Halina Urbaniak - 1968/69 - 1969/70
    Wanda Tyburczy - 1966/67 - 1967/68, 1970/71 - 1973/74, 1978/79 - 1982/83
    Władysława Tkacz - 1964/65 - 1965/66, 1970/71 - 1977/78
    Tadeusz Tyburczy - 1963/64 - 1965/66

Webmaster: Małgorzata Goździak
dostosowanie warunków sprawdzianu