Bez tytułu 1
Sześciolatek w szkole - informacje dla Rodziców

Motto szkoły:
                 
                       "Bądźcie wierni  swojej Ziemi w Europie Ojczyzn"
                                                                                                  - Jan Paweł II

 
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Kochanowskiego
ul. Batorego 11
05-091 Ząbki
tel.(22) 781 60 66
fax. (22) 762 05 08   
  sp2zabki@idsl.pl
 

W roku szkolnym:
Sekretariat szkoły pracuje:

od poniedziałku do piątku w godz. 730- 1530

tel.22 7816066
fax22 7620508

e-mail: sp2zabki@idsl.pl


 
Kasa szkoły czynna w godzinach:

poniedziałek, środa i czwartek 800- 1000
i 1300- 1500
wtorek 1300- 1730
piątek 715- 1000  i 1300- 1500


Nr konta bankowego Rady Rodziców:
41 1240 1053 1111 0010 4716 8564
przy wpłatach na konto proszę podać:
Imię i Nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza dziecko.
Webmaster: Małgorzata Goździak
sp2zabki@gmail.com
Adres konta e-mail (pytania, wnioski, uwagi rodziców)
        radarodzicow@outlook.com

dostosowanie warunków sprawdzianu
Telefony wewnętrzne:
- psycholog/pedagog - 30
- kasa - 34
- pokój nauczycielski - 27
- gabinet pielęgniarki - 31


Telefony do świetlicy:
sala nr 62 oddziały przedszkolne  - tel. 571444956
sala nr 64 - odwoływanie obiadów - tel. 571444958
sala nr 64,65,66 klasy I-III  - tel. 571444959
ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO OD 1 WRZEŚNIA 2016r
    
   
27 1030 1016 0000 0000 9290 3028

tel.(22) 781 60 66
fax. (22) 762 05 08