Bez tytułu 1
Sześciolatek w szkole - informacje dla Rodziców
dostosowanie warunków sprawdzianu
 
            Szkoła Podstawowa nr 2 już oficjalnie została zaproszona do udziału w projekcje Erasmus+. Jest to ogromny sukces, ponieważ ponad sto innych szkół walczyło o zakwalifikowanie do tego programu. Nasz wniosek został wysoko oceniony. 
        Szkoła im. Jana Kochanowskiego może poszczycić się doskonale wyposażoną pracownią muzyczną, w której uczniowie uczą się gry na instrumentach oraz chórem, który wydał dwie płyty. Placówka jest zaangażowana w organizowanie licznych konkursów muzycznych, co było wzięte pod uwagę przy wyborze polskiego partnera programu.

    
Celem programu Erasmus + " Music is . life long learning" jest podniesienie jakości nauczania poprzez wykorzystanie muzyki mającej w naturalny sposób zaciekawić, a tym samym zmotywować do nauki. Szkoły partnerskie biorące udział w tym projekcie  mają bogate doświadczenie na tej płaszczyźnie,  nauczyciele bowiem w aktywny sposób wykorzystują element muzyki w procesie edukacji swoich uczniów.

Szkoły zagraniczne biorące udział w projekcie:

1 Szkoła Instituto Comprensivo di Alba Adriatica we Włoszech  ma typowy profil muzyczny;  to tutaj odbywają się liczne warsztaty muzyczne według metody Dalcroze, Orff oraz Delfrati.

2 Szkoła Ceip Gloria Arenillas w Hiszpanii -  jednym z nauczycieli uczących tutaj jest między innymi profesor Pedagogiki Muzyki wykładającym w Saragossie, który przeprowadził liczne projekty dotyczące wpływu muzyki na naukę języka rodzimego.

3 Szkoła Liceul de Arte Regina Maria Alba Iulia w Rumunii specjalizuje się w nauczaniu muzyki oraz sztuki.

4. Szkoła Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria  w Portugalii - koncentruje się na rozwijaniu wśród swoich uczniów umiejętności teleinformatycznych oraz matematycznych, a także podkreśla szczególną rolę muzyki w nauczaniu tych przedmiotów. 

Harmonogram wyjazdów:

1. listopad 2016   -  Włochy
2. marzec 2017    -  Hiszpania
3. czerwiec 2017  -  Rumunia
4. listopad 2017   -  Portugalia
5. marzec 2018    -  Polska (Ząbki)
6. czerwiec 2018  -  Włochy

Program Erasmus zakłada wyjazdy nauczycieli oraz uczniów do szkół partnerskich tego projektu. Celami, które zostaną zrealizowane w trakcie projektu, jest wdrożenie innowacyjnych metod nauczania, których podstawą jest muzyka  oraz zwiększenie wrażliwości uczniów wobec sztuki oraz muzyki.

Głosowanie na logo programu Erasmus+ "Music is... life long learning"

Nasze plakaty
Gazetki
Zajęcia Chóru
Erasmus+ "Music is. life long learning" - Kryteria wyboru uczniów

Wyjazd do Hiszpanii :    19-25.03.2017
Wyjazd przeznaczony jest dla uczniów klas szóstych.


Międzynarodowa współpraca SP 2 - Wyjazd do Włoch

W dniach 30.11 - 04.12.2016 r. odbyło się spotkanie organizacyjne  zespołu Projektu Erasmus+ "Music is... life long learning" we Włoszech, w nadmorskiej miejscowości Alba Adriatica. Gospodarzami spotkania byli: główna koordynator projektu p. Letizcia Foschi oraz dyrektor Istituto Comprensivo di Alba Adriatica p. Nadia Di Gaspare. Do Włoch przybyli również przedstawiciele szkół partnerskich z 4 krajów biorących udział w projekcie. Szkołę Podstawową nr 2 z Ząbek  reprezentowała p. dyrektor Irena Małyszczuk oraz koordynator projektu  p. Katarzyna Węsierska Na spotkanie przybyli również reprezentanci szkół z Hiszpanii, Portugalii oraz Rumunii.

                                                       czytaj więcej ..


 
Regulamin  uczestnictwa w projekcie
"MUSIC IS. LIFE
LONG LEARNINIG "
w ramach programu Erasmus +,
Akcji 2 Partnerstwa strategiczne- współpraca szkół.


SP 2 z wizytą w Saragossie
                 
                  Wyniki rekrutacji na wyjazd do Portugalii.

Osoby, które zakwalifikowały się na wyjazd do Portugalii:
1. Malwina Hersz
2. Zuzanna Dudek
3. Patrycja Ratyńska
4. Maciej Demianiuk
5. Julia Stasiuk

Lista rezerwowa:
1. Anna Dyl
2. Aleksandra Matoszuk

PODRĘCZNIK DOBRYCH PRAKTYK
 

Wyjazd do Rumunii z programu Erasmus+ (27.05 - 03.06.2017)