Bez tytułu 1
Sześciolatek w szkole - informacje dla Rodziców

Webmaster: Małgorzata Goździak
Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła


Projekt pt. "Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła" realizowany jest w partnerstwie pomiędzy firmą Mały Inżynier i Gminami: Góra Kalwaria, Karczew, Piaseczno, Wiązowna, Zielonka, Ząbki w okresie VIII 2017 - VIII 2018. Wartość projektu: 1 998 811,20 zł, w tym wkład własny: 100 136,00 zł.

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

a)rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 800 uczniów (400K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
b) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych;

Dofinansowanie UE: 1 599 048,96 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:
1.Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
2.Przyrodnicze laboratorium
3.Język angielski
4.Język niemiecki
5.Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier
6.Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej
7.Naukowe Show
8.ROBO-Lab
9.Laboratorium Kodowania
10.Półkolonie naukowe

 
Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy
o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.