Bez tytułu 1
Sześciolatek w szkole - informacje dla Rodziców

Webmaster: Małgorzata Goździak
W naszej szkole uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań
i zdolności uczestnicząc w wielu ciekawych zajęciach pozalekcyjnych:
dostosowanie warunków sprawdzianu
Wykaz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI
w roku szkolnym 2017/2018

aktualizacja dostępna po 30 września 2017r.