Bez tytułu 1
Sześciolatek w szkole - informacje dla Rodziców

Webmaster: Małgorzata Goździak

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Upoważnienie do odbioru dziecka

Wewnętrzny Regulamin Świetlicy (obowiązujący ucznia)

* Wszystkie konflikty rozwiązywać polubownie.
* Mówić nie krzycząc.
* Słuchać poleceń wychowawców.
* Siedzieć na krzesełkach nie bujając się.
* Plecaki układać na półkach.
* Pozostawiać krzesełko blisko stolika kiedy od niego wstajemy.
* Bawić się bezpiecznie (nie rzucać klockami, zabawkami lub innymi przedmiotami, nie wyrywać sobie zabawek, nie przepychać się, itp.).
* Szanować książki, zabawki i wyposażenie świetlicy.
* Dzielić się zabawkami z innymi dziećmi.
* Utrzymywać porządek w miejscu pracy i zabawy.
* Wszystkich traktować jednakowo, z szacunkiem.
* Pytać nauczyciela o pozwolenie wyjścia poza świetlicę.
* Opuścić świetlicę można tylko za zgodą nauczyciela.
* Używać zwrotów grzecznościowych wobec nauczyciela oraz innych uczniów.DZIENNY HARMONOGRAM PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ


7:00 - 8:30

.schodzenie się dzieci
.odrabianie prac domowych
.gry planszowe i stolikowe
.rysowanie, ćwiczenia grafomotoryczne
.zabawy wg zainteresowań dzieci
.zajęcia ortograficzne, matematyczne, logiczne
.wiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe

8:45 - 9:00
.sniadanie
.przygotowanie do zajęć

9:00 - 10:30
.zajęcia obowiązkowe wg tygodniowego planu pracy
.prace plastyczne, techniczne

10:30 - 11:30
.oglądanie bajek i filmów edukacyjnych
.gry i zabawy na boisku, korytarzu lub placu zabaw
.gry i zabawy w kącikach zainteresowań

11:30 - 12:00
.czytanie książek, czasopism
.sprawdzanie listy obiadowej
.sprowadzanie dzieci z klas 0 i 1 na obiad

12:00 - 14:00
.odrabianie prac domowych
.opieka nad dziećmi podczas obiadu
.sprowadzanie i odprowadzanie do klas 0 i 1

14:00 - 14:25
.przygotowanie do zajęć lub wyjścia na powietrze

14:25 - 16:00
.zajęcia obowiązkowe wg tygodniowego planu pracy
.zabawy na powietrzu ( boisko, plac  zabaw)

16:00 - 17:30
.podwieczorek
.odrabianie prac domowych
.zajęcia ruchowe przy muzyce
.zajęcia kaligraficzne
.zabawy integracyjne
.oglądanie bajek i filmów edukacyjnych

17:30 - 18:00
.kolorowanie obrazków
.porządkowanie sali
Poniższe zajęcia organizowane w świetlicy prowadzone są w małych grupach zróżnicowanych pod względem wieku i zainteresowań dziecka.
.ZAJĘCIA CZYTELNICZE
Doskonalenie czytania poprzez mini konkursy  pięknego czytania, ciche i głośne czytanie  przez uczniów książek i prasy dziecięcej oraz głośne czytanie bajek przez nauczyciela.
.ZABAWY I GRY SŁOWNE
Podczas tych zajęć dzieci poznają nowe słowa, utrwalają znaczenie poznanych wyrazów i potrafią użyć je w zdaniu, a także doskonalą umiejętność wypowiedzi ustnych.
.ZAJĘCIA ORTOGRAFICZNE
Praca ze słownikiem ortograficznym, utrwalanie zasad pisowni, doskonalenie umiejętności pisania ze słuchu.
.ZAJĘCIA MATEMATYCZNE
Doskonalenie umiejętności liczenia poprzez zabawę i rozwiązywanie zadań matematycznych o zróżnicowanym stopniu trudności.
.ZAJĘCIA KALIGRAFICZNE
Ćwiczenia w pisaniu doskonalące kształtne i staranne pismo.
.ZAJĘCIA RUCHOWE / PRZY MUZYCE
Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, ćwiczenia gimnastyczne kształtujące sprawność ruchową, turnieje sprawnościowe, zabawy w grupach, zabawy rytmiczne, ze śpiewem i muzyką.
Świetlica organizuje również zabawy integrujące grupę, andrzejkowe, karnawałowe, konkursy i turnieje tematyczne oraz wiele innych zajęć wyciszających grupę i umilających dzieciom pobyt w świetlicy.
 
GALERIA ZDJĘĆ - ŚWIETLICA
dostosowanie warunków sprawdzianu
Telefony do świetlicy:
sala nr 62 oddziały przedszkolne  - tel. 571444956
sala nr 64 - odwoływanie obiadów - tel. 571444958
sala nr 64,65,66 klasy I-III  - tel. 571444959