Bez tytułu 1
01.09.1962 - otwarcie szkoły
01.09.1969 - wprowadzenie ZSZ do budynku szkoły pod wspólną dyrekcją
27.09.1980 - nadanie szkole imienia i przekazanie jej sztandaru - wprowadzenie ceremoniału ślubowania  
                   uczniów klas pierwszych
21.03.1985 - powołanie Komitetu Rozbudowy Szkoły
28.06.1986 - wmurowanie aktu erekcyjnego szkoły
01.09.1989 - wprowadzenie do programu uczniów klas II obowiązkowej nauki pływania
01.09.1990 - rozszerzenie skali ocen - wprowadzenie do programu nauczania nauki religii
03.05.1991 - uroczyste obchody dwusetnej rocznicy Konstytucji 3 Maja - poświęcenie budynku szkolnego
02.08.1991 - przeniesienie części klas młodszych do budynku katechetycznego przy Parafii Miłosierdzia Bożego
09.1991 - zorganizowanie I Jesiennych Biegów Przełajowych
18.11.1991 - przyjęcie przez Komitet Rodzicielski nazwy "Rada Rodziców"
1992 - ukazanie się pierwszej gazetki szkolnej "Gazeta Szalonego Małolata"
01.09.1993 - wprowadzenie do programu nauczania klas III wyjazdów na zielone szkoły
28.11.1994 - przeprowadzenie pierwszych demokratycznych wyborów szkolnego rzecznika praw ucznia
27.09.1995 - uroczyste obchody 15 rocznicy nadania szkole imienia
23.01.1996 - opracowanie statutu szkoły i zatwierdzenie go przez Radę Pedagogiczną
r.szk.1997/1998 - obchody 35 - lecia szkoły
01.09.1999 - wdrożenie reformy systemu oświaty
                  - przekształcenie szkoły podstawowej w sześcioklasową
                  - powstanie pierwszych klas gimnazjalnych

01.09.1999 - utworzenie pierwszej klasy integracyjnej
03.2000 - rozpoczęcie działalności kółka teatralnego
19.06.2000 - pożegnanie podwójnych absolwentów - uczniów klas VIII i VI
01.11.2000 - ukazanie się kolejnej gazetki szkolnej "Co w szkole piszczy?"
01.09.2001 - przeniesienie Publicznego Gimnazjum nr 2 do nowego budynku, zaś klas  z filii do głównej siedziby
                   placówki
10.04.2002 - przystąpienie uczniów kl. VI do I ogólnopolskiego  sprawdzianu  kompetencji
r.szk.2002/2003 - obchody 40 - lecia szkoły
VI 2003 - otrzymaliśmy certyfikat Szkoły z Klasą
15.04.2005 - pierwszy Dzień Otwarty Szkoły

Wrzesień 2005 - rozpoczął swoją działalność Szkolny Klub Ośmiu-Młodzieżowy Wolontariat.
2.04.2006 - obchody pierwszej rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II.
2005 - 2006 -powołanie Klubu Małego Europejczyka.
r. szk. 2005/2006 -wprowadzenie do programu klas I-III nauki języków obcych
2006 - początek współpracy z trzema krajami europejskimi: Irlandią Północną, Niemcami i Francją  w ramach
          programu Sokrates Comenius.
12.01.2007 - pierwszy  koncert kolęd w wykonaniu klas integracyjnych.
28 - 30.10.2007 - wyjazd klas VI "Szlakiem Jana Pawła II", odwiedzenie miejsc związanych z dzieciństwem,
                         młodością i życiem kapłańskim papieża - Polaka.
Październik 2007 - przyjazd gości z Irlandii, Niemiec i Francji do naszej szkoły, w ramach programu Sokrates
                             Comenius.
21 - 23.11.2007 - pierwszy  wyjazd naukowy klas VI do Rynii.
2007 - 2008 - wyjazdy nauczycieli naszej szkoły w ramach  programu Sokrates Comenius.
25.02.2009 - spotkanie z członkami Komisji Społecznej przy Radzie Miasta w Ząbkach.
1.09 2009 -wdrożenie w klasach I nowej podstawy programowej.
2009 - kolejne spotkania grupy Sokrates Comenius.
6.10.2009 - uroczyste  otwarcie  boiska Orlik 2012 przy naszej szkole.
10.10 2010 - I  Europejski Dzień Języków Obcych.
2009 - wprowadzenie do programu klas I -III zajęć komputerowych
2009 - pierwszy Festiwal Kolęd Obcojęzycznych skierowany do uczniów wszystkich ząbkowskich szkól, organizowany przez SP nr 2 we współpracy z MOK.
2010 -  udział klas integracyjnych w IX Powiatowym Przeglądzie Umiejętności Artystycznych Osób 
           Niepełnosprawnych "Wierszem i Sercem Malowane."
Maj 2011 - program artystyczny z okazji beatyfikacji  - Ojca Świętego Jana Pawła II.
25. 06. 2012 - uchwalenie hymnu szkoły
28. 09. 2012
- uroczyste obchody 50 lecia szkoły.

Webmaster: Małgorzata Goździak