Bez tytułu 1
Sześciolatek w szkole - informacje dla Rodziców
Nr konta bankowego Rady Rodziców:
41 1240 1053 1111 0010 4716 8564

przy wpłatach na konto proszę podać:
Imię i Nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza dziecko.


 

Webmaster: Małgorzata Goździak
 
"Biały Orlik"

dostosowanie warunków sprawdzianu
                                           SZANOWNI RODZICE!


Informacja dotycząca obiadów - budynek szkoły podstawowej

Obiady w budynku szkoły podstawowej przy ulicy Batorego 11 dla chętnych uczniów klas 0-VI ( oprócz VIa i VIb) wydawane będą od 5.09.2017r ( wtorek) , jeśli wpłata nastąpiła do 1.09.2017r.
Cena obiadu wynosi 5zł ( 1zł - zupa, 4zł - drugie danie).
Opłaty przyjmowane są w kasie szkoły ( budynek SP, wpłaty gotówkowe) lub w wersji elektronicznej na rachunek:

27 1030 1016 0000 0000 9290 3028
 
Jednocześnie przypominamy, że:
-opłaty za obiady można dokonywać na miesiąc przed żądanym terminem, ale nie później niż 2 dni przed dniem, w którym dziecko ma skorzystać z posiłku,

-opłata elektroniczna powinna być dokonana do 24 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie miało wykupione obiady (np. do 24 października opłata za listopad),

-odpisy obiadów (rezygnację z posiłku) należy zgłosić osobiście
lub telefonicznie (22 781 60 66) do wychowawcy świetlicy do godziny 9:00 dnia poprzedzającego  nieobecność ucznia na posiłku lub w wyjątkowych sytuacjach (np.: choroba dziecka) w poniedziałki i pierwsze dni po dniach wolnych do godziny 8:00. W pozostałe dni odpis zgłoszony rano - będzie możliwy pod warunkiem sprzedania  obiadu innemu chętnemu dziecku

OBIADY  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
LICZBA DNI W OKRESIE IX-XII 2017
Wrzesień  - 19 dni
Październik - 22 dni     
Listopad - 21 dni
Grudzień - 16 dni  lub  19 dni (27,28,29-XII-2017 dni wolne od zajęć dyd.-wych -opieka na świetlicy)

Informacja dotycząca obiadów - budynek gimnazjum

Obiady w budynku gimnazjum przy ulicy Batorego 37 dla chętnych uczniów klas VIa, VIb, wszystkich klas VII oraz klas II-III gimnazjum wydawane będą od 11.09.2017r.
Cena obiadu wynosi 5,5zł ( 1zł - zupa, 4,5zł - drugie danie).
Wpłaty gotówkowe za obiady przyjmowane będą w stołówce szkolnej (budynek gimnazjum) od 4.09.2017r w godzinach 8.00-14.00.


                                                                               
godziny otwarcia 9:30 - 20:00

od 9:30 do 16:30 dla placówek oświatowych

po 17 jest ogólnodostępne

Telefon - rezerwowanie lodowiska  797 578 976


administrator lodowiska MOSiR Ząbki


 


 
Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania zajęć pozalekcyjnych płatnych dla uczniów szkoły.
Proponowane zajęcia dodatkowe:

-Basen(zapisy od 5 września w godzinach 16.00-18.00 w sekretariacie, od 6 września w godzinach pracy sekretariatu)

-Gimnastyka korekcyjna dla klas I - III
       (zapisy od 11 września w sekretariacie)

- Zajęcia plastyczne dla klas I - III
      (zapisy od 11 września w sekretariacie)


 
 
Zajęcia z nauki i doskonalenia pływania dla uczniów szkoły

Zapisy na basen dla uczniów rozpoczynają się  5 września (wtorek)
w godz.16.00-18.00 w sekretariacie szkoły ul.Batorego 11,
od 6 września (środa) w godzinach pracy sekretariatu ul.Batorego 11.

Warunkiem uczestnictwa w kursie nauki oraz doskonalenia pływania jest wypełnienie przy zapisie druku zgłoszenia uczestnika.

Klasy II mają zajęcia nauki pływania w ramach zajęć dydaktycznych-szczegóły u wychowawców klas.
Zajęcia odbywać się będą na pływalni w Ząbkach    od  1 października.


Planowane grupy:
wtorek, czwartek godz. 15.30-17.00 - sekcja pływacka
wtorek, czwartek  godz. 17.00-17.45 - grupa początkująca oraz
       grupa średniozaawansowana

Opłaty
Koszt 1 zajęcia wynosi
15zł w tym: 5zł bilet na basen, 10zł - opieka nauczyciela i instruktora oraz nauka i doskonalenie pływania.
W przypadku nieobecności dziecka koszt wynosi 10zł.


Sekcja pływacka
Koszt 1 zajęcia (1,5 godziny) wynosi
30zł w tym: 10zł bilet na basen, 20zł - opieka nauczyciela i instruktora pływania.
W przypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą koszt zajęcia wynosi 20zł.