Bez tytułu 1
Sześciolatek w szkole - informacje dla Rodziców

Webmaster: M.G.
dostosowanie warunków sprawdzianu
SZANOWNI RODZICE!

Informacja dotycząca obiadów - budynek gimnazjum

Obiady w budynku gimnazjum przy ulicy Batorego 37 dla chętnych uczniów klas VIa, VIb, wszystkich klas VII oraz klas II-III gimnazjum
Cena obiadu wynosi 5,5zł ( 1zł - zupa, 4,5zł - drugie danie).
Wpłaty gotówkowe za obiady przyjmowane będą w stołówce szkolnej (budynek gimnazjum)  w godzinach 8.00-14.00.

Informacja dotycząca obiadów, zapisy, odwołanie obiadu
Tel. 501 348 603

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI:Budynek gimnazjum ul. Batorego 37


Przydział wychowawstw i sal lekcyjnych
na rok szkolny 2017/2018Informacja o obiadach w budynku gimnazjum ul. Batorego 37


Informacja dotycząca dobrowolnego ubezpieczenia dzieci

Szanowni Państwo,
W poniedziałek 11 września będzie możliwość spotkania
z p. Marzeną Spaniał -brokerem ubezpieczeniowym.

Budynek przy ul. Batorego 11 - sala 6 godzina 17:00
Budynek przy ul. Batorego 37 - holl godzina   18:45

Rada Rodziców - klasy II i III Gimnazjum
Dobrowolna składka na Radę Rodziców - 120 zł od rodziny
Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać codziennie indywidualnie
(rodzic lub uczeń) w godzinach pracy sekretariatu
(od 8.00 - 15.30)
wystawiamy KP potwierdzające wpłatę
lub na konto bankowe
62 1600 1169 1846 3401 3000 0001


Fundusze Rady Rodziców Gimnazjum nr 2 w Ząbkach - sprawozdanie z działalności za rok szkolny 2016/2017