Bez tytułu 1

Webmaster: Małgorzata Goździak

         Rada Rodziców, wcześniej Komitet Rodzicielski, to organ, który od zarania swego istnienia aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, wspiera Dyrekcję w działaniach mających na celu modernizację obiektu i pozyskiwanie pomocy dydaktycznych. Oto przedsięwzięcia z ostatniej dekady:
•  2015/16 -zakup tablicy interaktywnej wraz z projektorem do sali 72
• - 2014/15- zakup 2 tablic interaktywnych z projektorami
2013/14- zakup 1 tablicy interaktywnej, elementów do placu zabaw, kasków na lodowisko, szafek do szatni
2011/12- zakup 2 tablic interaktywnych z projektorami
2010/11- zakup nowego zestawu na plac zabaw
2009/10- zakup szafek szatniowych dla 120 uczniów klas pierwszych oraz 100 uczniów
                  z oddziałów zerowych
2008/2009- wymiana wykładziny w sali 46
2007/2008- zakup wyposażenia placu zabaw
2006/2007- wyposażenie szatni dla uczniów kl. 4-6 w szafki indywidualne(400  szt.)
2005/2006-wykonanie dekoracji korytarza przy oddziałach przedszkolnych
2001/2002- wyposażenie pracowni informatycznej w zestawy komputerowe

Z inicjatywy rodzica -p. Bożeny Kulisz - zostały podjęte w latach 90-tych pozalekcyjne wyjazdy na basen, które kontynuowane są do dziś. 

Przewodniczącymi Rady Rodziców byli( dane od 1986r):
. Stelmach Marian/1986-90, 1995-99/
. Kwitowski Ryszard/1991-93/
. Kołakowski Tomasz/2000-02
. Gmitrzuk Agnieszka/2003-04/
. Budzyńska Barbara/2005-08/
. Koszewska Monika/2009-2013/
. Lorentz  Agnieszka /2013 -


Nr konta bankowego Rady Rodziców:
41 1240 1053 1111 0010 4716 8564

przy wpłatach na konto proszę podać:
Imię i Nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza dziecko.

Agnieszka Lorentz - przewodnicząca
Barbara Grzywacz - zastępca przewodniczącej
Bartłomiej Raszplewicz - skarbnik
Iwona Grudziąż - sekretarz
Barbara Żelazowska - przewodnicząca komisji rewizyjnej
Grzegorz Koźlicki - członek komisji rewizyjnej
Iwona Kobielska - członek komisji rewizyjnej
Teresa Kryszewska
Katarzyna Jaworska
Emilia Urbańska
Beata Kot


Adres konta e-mail (pytania, wnioski, uwagi rodziców)
        radarodzicow@outlook.com


Podsumowanie zebrania plenarnego 2016