Bez tytułu 1
Sześciolatek w szkole - informacje dla Rodziców

Webmaster: Małgorzata Goździak


• 29 sierpnia 2017r. (wtorek)
• 1 września 2017r.(piątek)
• 11 września 2017r.(poniedziałek)
• 27 listopada 2017r (poniedziałek)
• 8 stycznia 2018r (poniedziałek) - klasyfikacja uczniów klas I-VII i II-III gimnazjum
• 10 stycznia 2018r.(środa) - podjęcie uchwały w sprawie wyników
                                            klasyfikacji śródrocznej uczniów
• 9 kwietnia 2018r (poniedziałek)
• 12 czerwca 2018r.(wtorek) - klasyfikacja uczniów klas I-VII i II-III gimnazjum
• 14 czerwca 2018r.(czwartek) - podjęcie uchwały w sprawie wyników
         klasyfikacji rocznej uczniów
 
• 22 czerwca 2018 r. (piątek) - podsumowanie pracy rocznej 
Otwarte zasoby edukacyjne - materiały dla nauczycieli
WNIOSEK o przyznanie stypendium za wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe
Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego  SP 2 Zabki
Wzór druku o dofinansowanie ucznia
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin dyżurów nauczycieli SP2
Regulamin wycieczek - druki