Bez tytułu 1
Sześciolatek w szkole - informacje dla Rodziców

Dobrowolna składka na Radę Rodziców - 120 zł od rodziny
Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać codziennie indywidualnie
(rodzic) w godzinach pracy sekretariatu
wystawiamy KP potwierdzające wpłatę

lub na konto RR
Nr konta bankowego Rady Rodziców:

41 1240 1053 1111 0010 4716 8564
przy wpłatach na konto proszę podać:
Imię i Nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza dziecko.

• Reforma edukacji

• Organizacja roku szkolnego 2017/2018

• Kalendarz wydarzeń szkolnych

• Dni wolne od zajęć dydaktycznych

• Terminy zebrań z Rodzicami

• Statut Szkoły

• Program wychowawczy szkoły

• Szkolny Program Profilaktyki

• Regulaminy szkolne

• Specjaliści

 
Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina pl

Adres konta e-mail (pytania, wnioski, uwagi rodziców)
        radarodzicow@outlook.com

dostosowanie warunków sprawdzianu
Odpłatne zajęcia  pozalekcyjne

Gimnastyka korekcyjna kl. I - III
Pani Dagmara Dobosz

poniedziałek godz. 16.30 - 17.15 s.29
poniedziałek godz. 17.20 - 18.05 s.29


e-mail: sp2zabki@idsl.pl
strona
www.sp2zabki.idsl.pl


Zajęcia plastyczne kl. I - III

Pani Joanna Kalisiak   

środa  13.00-14.30 sala nr 35
e-mail: sp2zabki@idsl.pl
strona www.sp2zabki.idsl.pl


Basen

Zajęcia z doskonalenia pływania dla uczniów szkoły: 
wtorek, czwartek (sekcja pływacka) w godz. 15.30 - 17.00

Zajęcia z nauki i doskonalenia pływania dla uczniów szkoły: 
wtorek, środa, czwartek w godz. 17.00 - 17.45

kontakt: telefon 22 781 60 66, 22 781 62 97
e-mail: sp2zabki@idsl.pl
strona
www.sp2zabki.idsl.plLekkoatletyka kl. IV - VI
Pani Elżbieta Rączka sala nr 29

Środa godz. 16.30 - 17.30 s.29
Piątek godz. 16.30 - 17.30 s.29


Zajęcia taneczne

Szkoła Tańca Creative Dance - trener Igor Udovyk

poniedziałek godz. 16.30 - 18.30 sala 33
         godz. 18.30 - 20.00 sala 29
środa godz. 16.30 - 18.00 sala 33


kontakt: telefon 660761288, 604688803
e-mail: szkola@creative-dance.pl
strona www.creative-dance.pl

Zajęcia z tańca nowoczesnego
       
ART. DANCE TRAWEL - Monika Matys-Szmit

Piątek godz. 16.30 - 18.30 sala 33

kontakt: telefon 797580027
e-mail:
biuro@mi6.org.pl
www.dzieciakitancuja.plZajęcia akrobatyczne
Klub sportowy KENSEI - trener Robert Kruza

wtorek, czwartek godz. 17.00 - 19.00     sala 29

kontakt: telefon 501550706
e-mail: kensei@kensei.pl
strona www.kensei.plZajęcia JUDO

Uczniowski Klub Sportowy JUDO225
trener Sławomir Paduch

wtorek, piątek godz. 16.30 - 17.30 sala 49

kontakt: telefon 504015152
e-mail: slawek-paduch@wp.pl
strona www.judo225.plZajęcia Karate

Klub Sportów Walki "KSW-Kobra"
trener Piotr Tradecki

wtorek, czwartek godz.17.00 - 21.00  sala 33

kontakt: telefon 501532572
e-mail: kobra@sportywalkikobra.org.pl
strona www.ukskobra.plZajęcia języka angielskiego

Firma Sukces - szkolenia językowe  sala nr 6
Kontakt: telefon 22 4984950, 608550234

e-mail: sukces@sukces-szkola.pl
strona: www.sukces-szkola.pl
Robotyka
Firma Konstruktor prowadząca zajęcia - Agata Kowalik

Wtorek     godz. 15.00 - 16.00 sala 4
Czwartek godz. 14.00 - 16.00 sala 4


kontakt: telefon 603810732
e-mail: biuro@konstruktor-waw.pl
strona www.konstruktor-waw.pl
 
BEZPŁATNA POMOC DLA RODZIN W POTRZEBIE
- PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN

18 czerwca 2015r odbył się
I Panel Dyskusyjny z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów pod hasłem "Ku przyszłości...".
Głównym tematem spotkania były rozmowy na temat zasobów naszej placówki oraz zmian, jakie chcielibyśmy wprowadzić.
                                                          
                                                             
  Efekty dyskusji - czytaj więcej ...

16 czerwca 2016 r. odbył się   II ogólnoszkolny panel dyskusyjny
Tematem naszego spotkania było podsumowanie działalności szkoły
w minionym roku oraz wyciągnięcie wniosków i zaplanowanie pracy na kolejne lata szkolne.


                                                                  
Efekty dyskusji - czytaj więcej ...
Podsumowanie zebrania plenarnego Rady Rodziców 2015

Podsumowanie zebrania plenarnego Rady Rodziców 2016

       Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo
Informujemy, że rekrutacja do publicznych  przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych                w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych w Mieście Ząbki na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się
w terminie od 10 do 25 kwietnia 2017 r.


- Informacje o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych - strona Urzędu Miasta


- Informacje o rekrutacji do klas I SP - strona Urzędu Miasta

- Zarządzenie Nr 0050.32.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dn. 27.03 2017r.
    w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki

- Zarządzenie Nr 0050.33.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dn. 27.03 2017r.
w sprawie okrślenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Ząbki

- Zarządzenie Nr 0050.40.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dn. 04.04 2017r.
zmieniające zarządzenie w sprawie okrślenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola.....

- Zarządzenie Nr 0050.34.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dn. 27.03 2017r. 
w sprawie okrślenia wzoru zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Ząbki

- Uchwała Nr XXXVIII/353/2017 Rady Miasta Ząbki z dn. 15.02 2017r. 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju  szkolnego

- Szkoły Podstawowe - nowe obwodywzory dokumentów /do pobrania/:

Wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego

- Oświadczenie Rodziców - oddział przedszkolny

- Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej

- Druk oświadczenia o miejscu  zamieszkaniaList Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

13 czerwca 2017r odbył się
III Panel Dyskusyjny z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów .
                                                          
                                                             
  Efekty dyskusji - czytaj więcej

Wykaz podręcznków na rok szkolny 2017/2018

Oferta ubezpieczenia uczniów
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach na rok szkolny 2017/2018


Lista osób - ubezpieczenieZASADY ZGŁASZANIA I LIKWIDACJI SZKÓD


SCHOOL PROTECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA  NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW  DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW  W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Colonnade - info


Fundusze Rady Rodziców - zestawienie obrotów

w okresie 01.09.2016 - 31.08.2017

Opłaty za zajęcia pozalekcyjne

Basen
Koszt 1 zajęcia wynosi 15zł w tym: 5zł bilet na basen, 10zł - opieka nauczyciela i instruktora oraz nauka i doskonalenie pływania.
W przypadku nieobecności dziecka koszt wynosi 10zł.
Sekcja pływacka
Koszt 1 zajęcia (1,5 godziny) wynosi 30zł w tym: 10zł bilet na basen, 20zł - opieka nauczyciela i instruktora pływania.
W przypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą koszt zajęcia wynosi 20zł.

Zajęcia plastyczne
Koszt 1 zajęcia (2 godziny lekcyjne) wynosi 15zł.
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
Koszt 1 zajęcia  wynosi 8zł.

Opłaty są naliczane bez względu na nieplanowaną absencję uczestnika w ciągu miesiąca. Wyjątek stanowi choroba dziecka trwająca miesiąc, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim.